Đà Nẵng : 20-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 2 năm 2020 (14/9/2020 - 19/9/2020)
 
 
                  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG 

                      TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI                                        
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

( Từ ngày 14/9/2020   đến ngày 19/9/2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

( 14/9)

- Học sinh THCS bắt đầu đi học, báo cáo tình hình học sinh về Sở (cô Phúc)

- Đón tiếp học sinh bảo đảm các khâu phòng chống dịch covit-19 tốt (Y tế + GV THCS).

- Chuẩn bị trang thiết bị, hồ sơ chuyên môn GV và đồ dùng bán trú (cô Linh, cô Sương)

- In danh sách học sinh các lớp, kiểm tra và dán thông báo tại 2 cơ sở (cô Nga+ cô Phúc)

BA

(15/9)

- Các GV đến trường vệ sinh phòng học và chuẩn bị điều kiện đón học sinh đi học vào ngày 21/9

- 14g30 Tổ VP họp tại cơ sở 1 bàn công tác năm học 2020-2021

- Đăng ký làm công tác quản sinh (cô Nga)

(16/9)

- 8g00 Họp Liên tịch mở rộng tại CS1

TP: CB, BGH, CĐ,ĐTN và các TT, tổ phó năm học 2019-2020 và 2020-2021

- Trang bị hồ sơ sổ sách phục vụ công tác bán trú  (y tế, cấp dưỡng)

- Chuẩn bị phiếu thu tiền học sinh bán trú

 (kế toán + thủ quỹ)

NĂM

(17/9)

- 8g00 Họp tổ KTTT1 tại cơ sở 1

- 8g30 Họp Quản sinh làm bán trú tại cơ sở 1 (Cô Nga)

- Cấp dưỡng lên thực đơn bán trú từ ngày 21/9 gửi về cô Nga

- Kế toán liên hệ công ty thực phẩm chuẩn bị bán trú của học sinh.

SÁU

(18/9)

- Quản sinh vệ sinh đồ dùng bán trú tại 2 cơ sở

- Tổng hợp tình hình học sinh đi học trong tuần

- Các bộ phận nộp kế hoạch hoạt động năm về trường (ĐTN, TPTĐ)

BẢY

(19/9)

- BGH kiểm tra vệ sinh  phòng học các lớp Tiểu học, Mầm non

 

 

                           

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 


 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn