Đà Nẵng : 20-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 5 năm 2020 (5/10/2020 - 10/10/2020)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

   (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/ 2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(05/10)

- Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần, tuyên truyền bệnh Sốt xuất huyết.

- Triển khai thao giảng cấp tổ; kiểm tra vệ sinh bếp ăn


- Tiếp tục kiểm tra ổn định nề nếp bán trú

BA

(06/10)

- Kiểm tra nhập sổ chủ nhiệm tiểu học, THCS và sổ theo dõi tổ mầm non


- Kiểm tra nhập sổ chủ nhiệm tiểu học, THCS và sổ theo dõi tổ mầm non


(07/10)

- Lập sổ tài sản năm học:  2020 - 2021

- Làm giấy mời họp PHHS (VT)


- Lập sổ tài sản năm học:  2020 - 2021

- 16g15 Họp Chi bộ tại CS2 (Đảng viên)

NĂM

(08/10)

- Kiểm tra nhập sổ chủ nhiệm tiểu học, THCS và sổ theo dõi tổ mầm non


- Kiểm tra nhập sổ chủ nhiệm tiểu học, THCS và sổ theo dõi tổ mầm non

SÁU

(09/10)

- Lập sổ tài sản năm học:  2020 - 2021

- Tổng hợp tình hình chăm sóc học sinh tháng 9

- 15g00 Họp Hội trưởng PHHS các lớp tại cơ sở 2

- Sinh hoạt cuối tuần

- Vệ sinh đồ dùng bán trú của học sinh theo qui định


BẢY

(10/10)

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                

                                                                                                                        

                                                                                                                  

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn