Đà Nẵng : 22-05-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 9 năm 2020

                          

             KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9

          Năm học 2020-2021

 

    Thực hiện chương trình : Từ tuần 1 đến tuần 4

  I. Kế hoạch chung

 1.Công tác trọng tâm

- Tuyển sinh học sinh năm học 2020-2021

- Xếp lớp học sinh, phân công giáo viên và nhân viên năm học 2020-2021

- Triển khai dạy học qua mạng cho giáo viên

- Tuyên truyền về khai giảng năm học mới; ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

- Thực hiện kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh theo Chỉ đạo về phòng chống dịch Covit-19 của Sở Giáo dục và Thành phố.

- Giáo viên nhân viên tổng dọn vệ sinh trường lớp thường xuyên để đón học sinh vào học khi có công văn của Sở Giáo dục

- Nắm tình hình giảng dạy các lớp, kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp;

- Khảo sát và điều chỉnh sắp xếp học sinh các lớp học.

- Trang bị thêm một số đồ dùng để phục vụ cho công tác bán trú.

- Xây dựng bảng chấm điểm thi đua năm học 2020-2021;

- Triển khai công tác chuyên môn, lên kế hoạch dạy học và duyệt kế hoạch.

- Thành lập Ban hoạt động ngoài giờ.

 2. Công tác kiểm tra :

- Kiểm tra sĩ số và nề nếp các lớp học

- Kiểm tra chuẩn bị và tổ chức bán trú cho HS

- Kiểm tra tình hình học tập đầu năm học

- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh .

 3. Công tác khác:

  - Tổ chức Trung thu cho học sinh

II. Công tác cụ thể

Tuần

Công việc

Bộ phận / người thực hiện

 

 

 Tuần chuẩn bị

(01-05/9)

- Tổng vệ sinh xung quanh trường

- Tuyên truyền về Lễ khai giảng và hoạt động chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9)

- Tổng dọn vệ sinh toàn trường ngày 01/9

- Triển khai kế hoạch công tác chuyên môn năm học

- Bổ sung các trang  thiết bị phục vụ năm học mới

 

-Toàn thể CBGVNV

- Toàn thể CBGVNV

và HS toàn trường

- Toàn trường

- CM

- CSVC, các tổ

 

 

1

(7-12/9)

- Tuyển sinh học sinh (dự kiến ngày 07/9)

- Phân công nhiệm vụ  giáo viên, nhân viên

- Kiểm tra nề nếp học tập các lớp; dụng cụ học tập HS

- Họp giáo viên triển khai công tác CM

- Giáo viên, nhân viên dọn vệ sinh trường lớp

- BGH,GV

- BGH

- BGH,

- Chuyên môn

- Theo phân công

2

(14-19/9)

- Học sinh THCS bắt đầu đi học

- Kiểm tra nề nếp học tập các lớp; dụng cụ học tập HS

- Cập nhật sĩ số học sinh và báo cáo về Sở GD

- Giáo viên Tiểu học, Mầm non dọn vệ sinh lớp học

- Dự kiến thực đơn tháng 9/2020.

- BGH, tổ TrH

- BGH

- BGH,VT

- Tổ MN,TH

- CD

 

3

(21 -26/9)

- Học sinh toàn trường đi học

- Cập nhật sĩ số học sinh và báo cáo về Sở GD

-Tổ chức bán trú cho học sinh từ ngày 21/9

- Ổn định nề nếp dạy và học, ổn định công tác bán trú

- Vệ sinh đồ dùng bán trú của học sinh theo qui định.

 

- Toàn thể GV

- BGH,VT

- BGH, QS,CD

- Giáo viên các lớp

- CD, quản sinh

 

4

(28/9-03/10)

- Tổ chức Trung thu cho học sinh

- Nhắc nhở giáo viên cập nhật hồ sơ vào phần mềm VNEDU

-Tổng hợp tình hình chăm sóc học sinh, công tác bán trú trong tháng

- Kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học;

- Triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị CCVCNLĐ

 

- BGH, HĐNG, TPT

- Chuyên môn

 

- PTBT

 

- Y tế

- BGH,CĐ

 

         

                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                           Nguyễn Duy Quy

  

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn