Đà Nẵng : 20-07-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GÓC GIÁO VIÊN - Trao đổi kinh nghiệm
Năm học 2002 – 2003 trường chuyên biệt Tương Lai áp dụng chương trình giảng dạy theo hướng kỹ năng để dạy cho học sinh khuyết tật trí tuệ, giảng dạy theo giáo trình của trường Tương Lai – Cần Thơ. Nhưng phần chính của chương trình cũng lấy hai môn học Toán, Tiếng Việt... làm gốc, như vậy cũng nặng về kiến thức văn hóa. Do đó, nhà trường đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật trí tuệ ( theo hướng học lực – Hạnh kiểm ) dựa theo tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học bình thường.
Mỗi một cuộc đời quanh ta là những trải nghiệm khác biệt. Có thể là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là bất hạnh, mà để vượt qua cần nhiều nghị lực, ý chí, cả những chịu đựng đớn đau... Bạn đã trải qua một quãng đời như thế. Bạn đã chứng kiến một câu chuyện đời như thế. Mời bạn chia sẻ những câu chuyện cuộc sống đó với chúng tôi. Mọi thư từ bài vở xin gửi: cuoituan@tuoitre.com.vn, mục Câu chuyện cuộc sống.
Thế là năm cũ lặng lẽ đi qua, năm mới âm thầm lại đến. Tất cả chúng ta lại háo hức chào đón năm mới với nhiều cảm xúc khác nhau.
Một trong những mục tiêu cơ bản trong việc giáo dục trẻ KTTT là hình thành kỹ năng sống cho các em, tạo cơ hội cho các em có cuộc sống độc lập. Từ những cơ sở đó các em có điều kiện hòa nhập với cuộc sống cộng đồng xã hội.
Mỗi loại hình nghệ thuật đều có một hệ thống, phương tiện tạo hình, biểu hiện, đặc trưng khác nhau.
Tài liệu do thầy Đoàn Phi Hổ sưu tầm
Tài liệu do thầy Đoàn Phi Hổ sưu tầm
[1] 2  Tiếp
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn