Đà Nẵng : 20-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Phân công nhiệm vụ công tác bán trú năm học 2019 - 2020


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC BÁN TRÚ

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

1. Nguyễn Duy Quy:  Quản lý và chịu trách nhiệm chung

2. Trương Thị Hồng Nga:

   - Kiểm tra thực đơn của Cấp dưỡng, quản lý việc lưu mẫu thức ăn của Y tế

   - Trực  bán trú cơ sở 2: Thứ 2; thứ 4; thứ 6 và cơ sở 1 thứ 5 hàng tuần

3. Nguyễn Duy Tuyên :

     Trực bán trú cơ sở 2: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

4. Trương Thị Ngọc Bích:

     Trưởng nhóm cơ sở 2 có trách nhiệm quản lý công tác quản sinh, nề nếp học sinh và một số công việc liên quan đến bán trú cơ sở 2 khi có yêu cầu.

5. Nguyễn Thị Hoài Thu:

      Nhóm phó cơ sở 2; Giúp cô Bích về công tác quản sinh cơ sở 2 và một số công việc liên quan đến bán trú khi có yêu cầu.

6. Trương Thị Ngọc  Hà:

      Trưởng nhóm cơ sở 1 có trách nhiệm quản lý công tác quản sinh , nề nếp học sinh và một số công việc liên quan đến bán trú cơ sở 1 khi có yêu cầu. Chấm cơm học sinh hàng ngày cơ sở 1.

7. Trần Thị Ngọc Trâm: 

     - Lưu mẫu thức ăn; Trực Y tế cơ ở 1

     - Hỗ trợ Quản sinh trong giờ ăn; Chấm cơm học sinh hàng ngày cơ sở 1

8.     Lê Thị Hà Phương:

     - Lưu mẫu thức ăn; Trực Y tế cơ ở 2

     - Cấp dưỡng cơ sở 2;

9.    Trương Thị Công Hòa:  Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

     Cùng với Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các bộ phận bán trú theo lịch phân công của Hiệu trưởng tại cơ sở 2.

10.    Trương Thị Ngọc Hà:  Trưởng nhóm bán trú cơ sở 1

     Cùng với Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở  các bộ phận bán trú theo lịch phân công của Hiệu trưởng tại cơ sở 1.

11.        Phạm Thị Thu Vân:

      Phụ trách kế toán bán trú, chuyển thực đơn hằng ngày đến công ty thực phẩm

12.  Mông Thị Kim Sương: Thủ quỹ, thu và quản lý tiền mặt về bán trú

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG


 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn