Đà Nẵng : 18-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tháng 10 năm 2020


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10

 NĂM 2020

 

          Thực hiện chương trình: Từ tuần 4 đến tuần 8 .

         I. Kế hoạch chung:

      1. Công tác trọng tâm:

       - Họp phụ huynh học sinh đầu năm học và Ban đại diện PHHS các lớp

       - Xây dựng bảng chấm điểm thi đua năm học 2020-2021;

       - Chào mừng kỷ niệm ngày PNVN 20/10.

       - Triển khai thao giảng cấp tổ .

       - Dự giờ, kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp.

       - Xây dựng tiết dạy thao giảng cấp trường

       - Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú, phòng chống dịch bệnh các lớp

       - Đề xuất thanh lý những thiết bị hư hỏng.

       - Lập sổ tài sản năm học 2020 – 2021

       - Tổng hợp kiểm kê toàn bộ tài sản của trường đầu năm học.

       - Kiểm tra công tác Bán trú theo kế hoạch

       - Các tổ họp đăng ký thi đua đầu năm học, cam kết thực hiện các cuộc vận động do

         Ngành chỉ đạo.

       - Tổ chức Hội nghị CCVC và Người lao động năm học 2020-2021;

       - Dạy nghề cho học sinh tổ THCS

        2. Công tác kiểm tra :

        - Kiểm tra cập nhật hồ sơ đầu năm.

        - Kiểm tra thao giảng cấp tổ.

        - Kiểm tra cập nhật sổ chủ nhiệm lớp, sổ theo dõi MN theo hướng dẫn mới..

        - Kiểm tra vệ sinh ATTP, vệ sinh bán trú

        - Kiểm tra nề nếp, tác phong, sinh hoạt các lớp (Ban HĐNG ).

        - Kiểm tra tài chính quý 3 năm 2020

        3. Công tác khác:

         - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ VN 20-10

          - Tổ chức học sinh sinh hoạt múa hát theo chủ  mừng ngày  20 /10

 

  II. Công tác cụ thể :

Tuần

Công việc

Thực hiện

 

4

(28/9-03/10)

- Kiểm tra cập nhật hồ sơ đầu năm.

- Họp Liên tich mở rộng tháng 10

- Tổ chức Trung thu cho học sinh

- Kiểm tra sổ chủ nhiệm, sổ theo dõi học sinh MN.

- Họp PHHS các lớp

- Lập sổ tài sản năm học 2020 – 2021

- Kiểm tra bếp ăn bán trú

- Họp toàn trường ( 03/10)

- BGH

- Liên tịch

- HĐNG+ các tổ

- CM

- BGH, GVCN

- PTCSVC

- PTBT

- Toàn trường

 

5

( 05 –10/10)

 - Họp Chi bộ tháng 10

 - Các tổ hội nghị cấp tổ, đăng ký các danh hiệu thi đua

 -  Kiểm tra thao giảng cấp tổ

 - Kiểm tra nề nếp học tập các lớp

 - Kiểm tra công tác bán trú

 - Họp Ban đại diện PHHS các lớp

 - Lập sổ tài sản năm học 2020 – 2021

- Đề xuất thanh lý những thiết bị hư hỏng

-  Đảng viên

- Các tổ

- CM trường

- BGH+ các tổ

- BGH +T tra

- BGH, Hội PHHS

- PTCSVC

- PTCSVC

 

 

6

( 12–17/10)

- Họp liên tịch mở rộng chuẩn bị Hội nghị CCVC

- Hội nghị CCVC-NLĐ dự kiến ngày 17/10

 - Tổ chức kỷ niệm chào mừng ngày PNVN 20 -10

 - Tổ chức sinh hoạt múa hát theo chủ đề mừng ngày

    20 /10

 -  Kiểm tra thao giảng cấp tổ

- Trang bị thêm một số đồ dùng trang thiết bị khác

- Kiểm tra công tác bán trú

- Theo thành phần

- Toàn thể CCVC-NLĐ

- Công đoàn

- Ban HĐNG

 

- BGH+ các tổ

- BGH +T tra

- PTCSVC

 

 

7

(19–24/10)

-  Kiểm tra thao giảng cấp tổ

- Kiểm tra công tác bán trú

- Vệ sinh đồ dùng bán trú của học sinh theo qui định.

- Tổng hợp kiểm kê tài sản của trường đầu năm học,

- BGH+ các tổ

- BGH +T tra

- Cấp dưỡng, BT

- PTCSVC

 

 

8

(26-31/10)

- Tổng kết thao giảng cấp tổ, triển khai thao giảng cấp trường.

- Dự kiến thực đơn tháng 11

-Tổng hợp tình hình chăm sóc HS trong tháng

- CM trường

 

- CD – QS

- PTBT

 

                                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

  

 

                                                                                                                                                                          Nguyễn Duy Quy

       

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn