Đà Nẵng : 18-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 12 năm 2020 (23/11/2020 - 28/11/2020)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

 ( Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/ 2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(23/11)

- Chào cờ - Sinh hoạt đầu tuần, triển khai ngày hội kỹ năng cho các tổ chuyên môn

Tuyên truyền về phòng  bệnh covid-19

- Tiếp tục ổn định nề nếp học sinh bán trú

 

BA

(24/11)

- Họp bàn về Tổ chức "Ngày hội kỹ năng” (BGH+HĐNG)

- Kiểm tra thực phẩm theo kế hoạch

-Xây dựng các trò chơi kỹ năng cho các tổ chuyên môn

(25/11)

- Kiểm tra VSATTP và các hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ lần 1 (cơ sở 1)

- Các tổ CM kiểm tra hồ sơ sổ sách GV

- 16g10 Họp Chi bộ tại CS2 (Đảng viên)

- Kiểm tra HSSS y tế, cấp dưỡng cơ sở 2

 

NĂM

(26/11)

- Đoàn từ thiện tặng quà cho HS cơ sở 1

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch dạy học

- Treo kế hoạch tổ chức Ngày Hội kỹ năng 03/12 (HĐNG)

- Kiểm tra nề nếp dạy và học các lớp

- Xây dựng các trò chơi kỹ năng cho các tổ chuyên môn

SÁU

(27/11)

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch dạy học

- Nộp các báo cáo Chi bộ (Cấp ủy CB)

- Các tổ báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ sổ sách GV về BGH.

- Sinh hoạt cuối tuần;  xếp loại thi đua HS các lớp; vệ sinh đồ dùng bán trú của học sinh theo qui định

BẢY

(28/11)


 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tuần 9 năm 2020 ( (03-12-2020 08:22:10)
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn