Đà Nẵng : 22-05-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Kế hoạch công tác
Công tác tuần 9 năm 2020 (

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TƯƠNG LAI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

 ( Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/ 2020 )

 

Thứ / Ngày

SÁNG

CHIỀU

HAI

(2/11)

- Chào cờ, Sinh hoạt đầu tuần, triển khai kế hoạch trang trí các lớp chào mừng Ngày NGVN

- 8g00 Họp giao ban chi bộ (Bí thư)

-Thao giảng: Cô Lam (tiết 6) môn MT; cô Trang (tiết 6) môn Toán.

- Nộp báo cáo HN CCVC về Sở (VT)

BA

(3/11)

Thao giảng: Cô Thảo (tiết 1) môn KNGT;   cô Vy (tiết 2) môn MT;  cô Yên (tiết 3) môn Hóa;

- Kiểm tra VSATTP và các hoạt động VS, ăn, ngủ toàn trường lần 1 ( cơ sở 2).

- Thao giảng: Cô Lai (tiết 6) môn TNXH;

- Nhập sổ tài sản đầu năm học 2020 -2021.

(4/11)

- Thao giảng: Cô Tâm (tiết 1) môn VĐ tinh; Cô Yến (tiết 2) môn KNXH; Cô Lệ (tiết 3) môn KNGT 

-Thao giảng:Cô Đông (tiết 6) môn KNGT

 

NĂM

(5/11)

- Thao giảng: Cô Thuận (tiết 1) môn VĐ thô

 

-14g00Dự HN giao ban Hiệu trưởng (HT)

- Thao giảng: Cô Hương (tiết 5) môn KNGT;  cô H.Anh (tiết 6) môn KNTPV

 

SÁU

(6/11)

- Ôn tập và kiểm tra định kỳ giữa kỳ I ( môn Tiếng Việt và Toán lớp 4);

 

 

14g00 Dự HN  tại trường THPT Nguyễn Văn Thoại (HT, CTCĐ, thầy Hải)

- Sinh hoạt cuối tuần; xếp loại thi đua cuối tháng; Vệ sinh đồ dùng bán trú;

BẢY

(7/11)

- 8g00 Họp chuyên môn tại cơ sở 1 (toàn thể giáo viên)

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 
  CÁC TIN KHÁC
Công tác tháng 11 năm 2020 (03-12-2020 08:17:50)
Công tác tháng 10 năm 2020 (03-12-2020 07:41:46)
Công tác tháng 9 năm 2020 (02-12-2020 15:37:06)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn