Đà Nẵng : 18-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Tiêu chí chấm Giáo án điện tử
TIÊU CHÍ CHẤM CHỌN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NĂM HỌC: 2010 – 2011
1. Các yêu cầu chung về giáo án: (16 điểm)
1.1. Mục tiêu bài dạy rõ ràng, đầy đủ (1đ)
1.2. Bảo đảm tính chính xác, khoa học của nội dung bài giảng (5đ)
1.3. Chuyển tải đầy đủ nội dung tiết học, làm nổi bật trọng tâm bài dạy (3đ)
1.4. Thực hiện đầy đủ các bước của quá trình lên lớp (Đặt vấn đề, hình thành tri thức mới, luyện tập, hệ thống hoá, củng cố, kiểm tra) (1đ)
1.5. Có tác dụng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh (3đ)
1.6. Phân bổ thời gian hợp lý cho từng phần (1đ)
1.7. Hệ thống câu hỏi thể hiện các mức độ yêu cầu phù hợp từng đối tượng học sinh (1đ)
1.8. Qua nội dung bài soạn, khai thác được tính ứng dụng thực tế và tính giáo dục cho học sinh. (1đ)
2. Các yêu cầu về công nghệ của bài giảng điện tử: (20 điểm)
2.1. Bài giảng thể hiện được tính vượt trội so với bài giảng truyền thống (nhờ sử dụng hợp lý các công cụ đa phương tiện mà kiến thức được trình bày trực quan, mô phỏng được nội dung phức tạp, giúp học sinh dễ hiểu, đào sâu kiến thức) (6đ)
2.2. Có sử dụng các phần mềm thích hợp với từng nội dung được nhúng vào các trang hoặc liên kết động với các đối tượng (hình ảnh, đoạn phim...) trên các trang hoặc file khác. (4đ)
2.3. Giao diện nhất quán với hệ thống đề mục, thân thiện với người dùng, hệ thống hiệu ứng phù hợp với từng loại nội dung, màu sắc, font chữ... phù hợp và hài hoà với yêu cầu, đặc trưng bộ môn. (4đ)
2.4. Bảo đảm tính phổ dụng (Dễ sử dụng, phù hợp với hệ thống máy tính, cấu hình phổ biến và các hệ điều hành khác nhau) (4đ)
2.5. Dễ dàng trở về trang trước, các phần đã học khi cần thiết, có thể liên kết với các bài học cũ có liên quan hay với hệ thống bài tập, ví dụ minh hoạ... (2đ)
3. Các yêu cầu khác: (4 điểm)
3.1. Kết hợp các phương pháp dạy truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin (Giải thích, diễn giảng, ghi chú đầy đủ các bảng biểu, hình ảnh, đoạn phim, mô phỏng bằng hoạt cảnh...) (2đ)
3.2. Người học có thể trình bày kết quả làm việc trên trang trình chiếu (như có các ứng dụng phù hợp cho học sinh trình bày, giải bài, minh hoạ, trắc nghiệm...) (1đ)
3.3. Hình thức trình bày phù hợp, không có lỗi chính tả, sinh động, lôi cuốn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả của tiết học (1đ)

TỔNG ĐIỂM : 40 điểm (cho điểm lẻ đến 1 chữ số thập phân)
XẾP LOẠI:
- GIỎI: Từ 35 đến 40 điểm ;
- KHÁ: Từ 30 đến 34.9 điểm;
- TRUNG BÌNH: Từ 25 đến 29.9 điểm;
Trong đó mục 1.2 phải đạt điểm tối đa là 4 điểm.
(Tiêu chí này được trích từ hội thi Bài giảng - giáo án điện tử do Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong năm học 2007 - 2008)

 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn