Đà Nẵng : 20-06-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - Hoạt động Công đoàn
Lá lành đùm lá rách

LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH

 Công văn số 157/CĐN ngày 20/10/2010 của Công đoàn Giáo dục Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch vận động, quyên góp giúp học sinh và giáo viên các tỉnh Bắc Trung Bộ bị lũ lụt.

Ban chấp hành công đoàn và Nhà trường Trường Chuyên biệt Tương lai đã tiến hành tuyên truyền trong toàn thể CB-GV-NV về mục đích, ý nghĩa việc vận động quyên góp giúp đỡ đồng bào ta trong cơn hoạn nạn.
Kết quả cuộc vận động đã quyên góp được với số tiền là: 675.000đ.
Số tiền trên, Công đoàn nhà trường đã chuyển về Công đoàn ngành Giáo dục giúp đỡ cho giáo viên và học sinh vùng lũ lụt, vùng khó khăn.
Thay mặt cho BCH Công đoàn và Nhà trường, tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của các thầy, cô giáo.
                                                                                                                TM.BCH Công đoàn
                                                                                                                          Chủ tịch
                                                                                                                     Lưu Văn Dũng
 
  CÁC TIN KHÁC
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn