Đà Nẵng : 18-04-2024 Mục đích và nội dung hoạt động của Trường Chuyên Biệt Tương lai là nhằm đề cao quyền và sự tham gia của thanh thiếu niên khiếm thính và gia đình họ, để họ có thể phát triển đầy đủ tiềm năng và hòa nhập vào cộng đồng xã hội
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Phân công nhiệm vụ năm học
Cơ sở vật chất
Kế hoạch công tác
Thông tin - thông báo nội bộ
Lời ngỏ
Hoạt động Chi bộ
Hoạt động Công đoàn
Hoạt động đoàn đội
Tin tức sự kiện
Hoạt động chăm sóc-giáo dục
Hướng nghiệp dạy nghề
Can thiệp sớm
Đào tạo bồi dưỡng
Trao đổi kinh nghiệm
Thời khóa biểu
Kết quả học tập
Hoạt động ngoại khóa
Tấm gương sáng
Bài giảng điện tử
Từ điển hình ảnh
GIỚI THIỆU - Cơ cấu tổ chức
Tổ Hành chính - Quản trị
Cô Trương Thị Công Hòa, Tổ trưởng

Bà Phạm Thị Thu Vân
Kế toán
ĐT: 0914162609
Email:thuvandn78@yahoo.com

Cô Mai Thị Vui. NV Y tế
ĐT: 0905282861
Trần Thị Ngọc Trâm,NV Y tế
ĐT: 0122.5412514

Bà Lê Thị Tâm
NV Cấp dưỡng
ĐT: 0905258326

Ông Phan Văn Minh
NV Cấp dưỡng
ĐT: 0905434383

Ông Trần Viết Diệp
NV Bảo vệ CS 2
ĐT: 01654600885

 

Ông Nguyễn Ngọc Thắng
NV Bảo vệ CS 2
ĐT: 01288550498Ông Tưởng Văn Tín
NV Bảo vệ CS 1
ĐT: 0903.942498
Ông Hoàng Hữu Huyến
NV Bảo vệ CS2
ĐT: 01698011036
 
Trần Thị Cúc
NV Phục vụ
ĐT: 0165.7030944


 
  CÁC TIN KHÁC
(17-01-2018 13:59:19)
Tổ Mầm non (17-01-2018 13:44:30)
Tổ Trung học cơ sở (17-01-2018 13:41:01)
Ban chấp hành Chi đoàn (17-01-2018 14:46:42)
Ban chấp hành Công đoàn (17-01-2018 14:52:05)
Ban giám hiệu (23-11-2020 09:28:36)
Chi bộ nhà trường (30-10-2020 15:13:19)
 
MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
Bản quyền của Trường chuyên biệtTương Lai
Địa chỉ : 22 Trần Bình Trọng - Quận Hải Châu - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại : 0511.3897388 *  Email : tuonglaisc@dng.vnn.vn